Vårdpersonal

Självprovtagning med Qvintip® – ett effektivt sätt att nå ut och testa kvinnor som inte går på regelbunden cellprovtagning.

35-40% av kvinnor som inte deltar i screeningprogram utför gärna en självprovtagning hemma om alternativet erbjuds.

Inte alla kvinnor deltar

Många kvinnor väljer att inte gå på regelbunden cellprovtagning. I genomsnitt avstår ca 30% av alla kvinnor som kallats till screening att närvara. Kvinnor som inte tar cellprov utgör 65% av alla livmoderhalscancerfall1.

Varför kvinnor inte deltar?

De vanligaste anledningarna är2:

 • Brist på tid, på grund av familje- eller jobbförpliktelser
 • Känner obehag och stress över en gynekologisk undersökning
 • Rädsla för att upptäcka cancer
 • Känner sig frisk

Qvintip självprovtagning eliminerar många av dessa hinder.

Qvintip®

Qvintip består av en provtagare, en provbehållare, ett svarskuvert och en bruksanvisning. Provtagaren används för att samla in ett prov från vaginan. Den vita tippen på provtagaren stoppas ner i provbehållaren och skickas till laboratorium för analys. Qvintip är registrerad hos svenska Läkemedelsverket och CE-märkt.

Qvintip är en komplett och färdig lösning för vårdgivare. Företag kommer att kunna hantera hela processen från att skicka ut reklamutskick, provtagningskit och påminnelser, analysera prover och meddela resultat. En patientskyddad programvara, ADA III, håller koll på processen och säkerställer att alla validerade moment i processen följs. Allt som behövs från vårdgivare är en lista med adresser till de kvinnor som ska erbjudas Qvintip självprovtagning hemma.

Vårdgivaren kan sedan förses med regelbundna rapporter och listor av HPV-positiva och HPV-negativa kvinnor.

HPV analys

Aprovix erbjuder HPV-analys med PCR (polymerase chain reaction)-metoden eller med Hc2. Båda metoderna är validerade och CE-märkta. Analysen utförs av ledande europeiska HPV laboratorier. PCR-metoden upptäcker 14 högriskstammar (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 & 68) och Hc2 13 av dessa.

En lösning byggd på en säker grund

Qvintip har utvärderats i samarbete med Akademiska sjukhuset i Sverige.3

I studien erbjöds totalt 10.000 kvinnor att använda Qvintip, varav drygt 4.000 valde att använda den.

Kommer detta att generera fler kvinnor i behov av uppföljning?

I yngre åldrar, för kvinnor under 30, är förekomsten av HPV-infektion betydligt högre än förekomsten av ASCUS i cellprov.

Men hos kvinnor i åldern 40 eller äldre, är HPV-test både mer specifik och känsligare än cytology.3

Vi rekommenderar alla kvinnor att göra detta test.

 • 30-39 år: 11% HPV +
 • 40-49 år: 6% HPV +
 • 50-59 år: 3% HPV +

Cirka 25% av all livmoderhalscancer drabbar kvinnor vars senaste cellprov var normalt1

HPV-test är ungefär dubbelt så känsligt4 och kan därmed identifiera fler kvinnor som riskerar att utveckla cancer.
Om du vill veta mer om detta effektiva sätt att nå kvinnor, vänligen kontakta oss.

Referenser

 1. Andrae B et al, Screening-preventable cervical cancer risks; evidence from a nationwide audit in Sweden, J Natl Cancer Inst 2008; 100:605-06
 2. Oscarsson M et al, Reasons for non-attendance at cervical screening as described by non-attendees in Sweden, J Ps Obst a. Gyn2007; 00(0):1-9
 3. Sanner et al, Self-sampling of the vaginal fluid at home combined with high-risk HPV testing, Br J Cancer 2009; 101:871-74
 4. Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial; Ronco et al. The Lancet Oncology 2010; 11:249-57
 5.  I Wikström et al. Self-sampling and HPV testing or ordinary Pap-smear in women not regularly attending screening: a randomised study. British Journal of Cancer 105, 337-339 (26 July 2011) | doi:10.1038/bjc.2011.236
Menu