Vad är Qvintip

Qvintip® är en självprovtagare med avtagbar tipp, som tillåter kvinnor att ta ett vaginalt prov hemma och undersöka om de bär på högrisk-HPV virus. Qvintip® är enkel att använda och är lika pålitligt som ett HPV-test utfört av en läkare.

 

 

Att testa sig för HPV-virus är extra viktigt för kvinnor som inte går på regelbundna cellprovtagningar då de utgör 65% av de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer1.

Även om du går på regelbundna cellprovtagningar, så ger HPV-test extra säkerhet – 25 % av kvinnorna som drabbas av livmoderhalscancer varje år hade normala resultat i sin senaste cellprovtagning2. Cellprov är inte lika känsligt som ett HPV-test .

HPV-test blir viktigare ju äldre man blir. Kvinnor som är HPV-positiv i medelåldern bär ofta på långvariga infektioner, som redan kan ha orsakat cellförändringar.

Qvintip® består av en provtagare med avtagbar tipp, en provbehållare, ett svarskuvert samt en bruksanvisning. Provtagaren används för att ta ett prov från vaginan. Tippen på provtagaren stoppas ner i provbehållaren och skickas sedan till ett laboratorium. En analys identifierar förekomsten av högrisk-HPV och testresultat återkopplas till användarna via e-post.

För mer information, vänligen se vår steg-för-steg bruksanvisning  >>

 

 

Referenser

  1. Andrae B et al, Screening-preventable cervical cancer risks; evidence from a nationwide audit in Sweden, J Natl Cancer Inst 2008; 100:605-06
  2. Sanner et al, Self-sampling of the vaginal fluid at home combined with high-risk HPV testing, Br J Cancer 2009; 101:871-74
Menu