Hur fungerar det

Qvintip® är en självprovtagare med avtagbar tipp, som tillåter dig att ta ett vaginalt prov hemma. Provet transporteras sedan till ett laboratorium för HPV-analys.

How it works

Varför ska jag ta ett HPV-test?
En långvarig infektion med högrisk humant papillomvirus (HPV) kan över tid leda till cellförändringar och på sikt utvecklas till livmoderhalscancer. Ditt prov kommer att bli analyserat för närvaron av högrisk HPV.

 Vänligen observera
*Qvintip ska hanteras försiktigt och endast enligt dessa instruktioner
*Den vita tippen ska ej tas bort innan provtagning
*Använd ej under menstruation
*Endast för engångsbruk
*Håll Qvintip utom räckhåll för barn

Material
Material som tillhandahålls:
*Qvintip självprovtagare
*Provbehållare med lock

Före användning:

 • Innan du börjar, kontrollera att provtagaren är intakt med den vita tippen monterad på det blå handtaget. Provtagningen kan utföras i stående eller liggande ställning.

Självprovtagning steg-för-steg:

 1. Lyft ut Qvintip genom att hålla i det blå handtaget. Håll provtagaren rak under provtagningen.
 2. För in pinnen i slidan tills det tar stopp (ca 10 cm).
  1. vrid provtagaren ett helt varv
  2. för ut provtagaren (håll den rak)
 3. Låt provtagaren torka 3 minuter genom att låta den vila mot röret med den vita delen i luften. Den vita delen får inte vidröra något (se bild 3).
 4. Sätt ner den vita delen av provtagaren i röret.
 5. Vinkla provtagaren så att den vita delen faller ner i röret.
 6. Sätt locket på röret och kasta den blå delen av provtagaren.
 7. Provet ska sedan vidarebefordras till ett laboratorium för HPV-analys
Menu